Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

(499/2006 Sb.)

 

 

 

formát rtf (36 kB) formát pdf (139 kB)