Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ a MŠ Loučná »

 

Školní družina

 

Zprávy

Dne 17.ledna (čtvrtek) se z provozních důvodů družina ruší. Všichni žáci končí vyučování v 11.40. V pátek 18. ledna je již družina opět plně v provozu. 8.1.2019

Dokumenty

Školní družina při ZŠ a MŠ je školní zařízení, které zajišťuje pedagogický dohled, výchovnou práci a aktivity rozvíjející osobnost pro nejmladší žáky ZŠ v době po skončení vyučování do 15:45 h.
Na základě ustanovení § 30, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Provozní doba Provozní doba ŠD:

Pondělí11.45 - 15.45

Úterý11.45 - 15.45

Středa11.45 - 15.45

Čtvrtek11.45 - 15.45

Pátek 11.45 - 15.45


 

Kalendář

Kontakt

Vedoucí vychovatelka: Jitka Šlechtová
Tel. kontakt: 482 723 157
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou