Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor investic a správy majetku »

Zprávy

 
z technických důvodů. Děkujeme za pochopení 20.12.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Od 19.11.2018 je otevřena „Sokolovna“. 16.11.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Informace pro vlastníky příhraničních nemovitostí 4.10.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Vážení občané, na silnici I/35 vedoucí kolem města, bude v termínu do 04.10 2018 do 31.10. 2018 probíhat „velká a částečná uzavírka“. Uzavírku a opravy komunikace realizuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kdy dojde k částečné uzavírce silnice řízenou semafory č.I/35 v Hrádku nad Nisou v úseku od křiž. se silnicí I/35 J po okružní křižovatku sil. I/35 L, III/27110 a III/2719 ul.Oldřichovská včetně. Městem povede částečně i objízdná trasa a dojde ke zvýšenému dopravnímu pohybu .Více informací můžete také nalézt v příloze k této zprávě – dopravně inženýrské opatření (DIO). 2.10.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 23.6.2018 Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu uvedených v příloze dle přiloženého časového harmonogramu. 18.6.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku V roce 2018 bude probíhat v katastru obce Hrádek nad Nisou společné přezkoušení hraničních znaků státních hranic. Práce budou provádět pracovníci Zeměměřičského úřadu Praha v souladu se zákonem o státních hranicích, podle kterého budou v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na pozemky nacházející se podél státních hranic s Polskou republikou 29.5.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Na základě probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny“, sdělujeme, že provedení stavby bude realizováno od 1.5.2018 . Z uvedených důvodů je možné využívat areál sokolovny do 30.4.2018. 29.3.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Rada města rozhodla usnesením č. 05/244/RM/18 o připojení se k akci Hodina Země 2018: Jedná se o celosvětovou událost na ochranu životního prostředí a klimatu, která se odehraje dne 24.3.2018 v době od 20:30 – 21:30 hodin. Město se připojuje k akci od roku 2011 a i letos bude v tomto termínu v části města vypnuto veřejné osvětlení. Celkem bude vypnuto 1113 osvětlovacích těles a předpokládaná úspora na energii po tuto dobu činí 91,421 kWh (vyjádřeno jiným způsobem se jedná o úsporu 0,3291 GJ/hod a nebo snížení emisí CO2 o 0,1070 t/hod). 23.3.2018 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.1 až 4 + žádost o byt 11.12.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.5 až 7 + žádost o byt 11.12.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště od 4.12.2017. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 29.11.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město hrádek nad Nisou vydává k 1.1.2018 Závazný pokyn Města Hrádek nad Nisou a stanovuje tímto způsob příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře Provozovna Hrádek nad Nisou v ulici Žitavská 689, bezplatně, nebo za úplatu. 27.10.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku dovolujeme si Vás informovat o plánované nedostupnosti poskytovaných služeb v lokalitě Hrádek nad Nisou, ke které dojde dne 31.10.2017 od 10:00 do 16:00 hodin. V uvedeném čase bude docházet k výpadkům námi poskytovaných služeb. Důvodem jsou plánované práce na páteřní trase. Za dočasnou nedostupnost poskytovaných služeb se velice omlouváme a děkujeme za pochopení. V případě zjištění jakéhokoliv problému po čase předpokládaného ukončení prací nebo dotazů, nás neprodleně kontaktujte. ADV Computers s.r.o. tel: 480 000 000 nebo 776 200 006 27.10.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,který se uskuteční v sobotu 10. června 2017. sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označených stanovištích(info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS s.r.o. Přijímány budou následující druhy odpadů : - Léky všeho druhu včetně mastí - Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Nádoby musí být označeny !!! - Zbytky starých barev, obaly od barev - Televize, ledničky,zářivky, drobné elektrospotřebiče 5.6.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Při kontrole nádob na tříděný odpad v lokalitě Starý Dvůr (viz foto), bylo zjištěno, že krátce po svozu byly uloženy do kontejnerů na papír velké krabice v malém množství, které kompletně zaplnili tři kontejnery stojící na tomto stanovišti. Další svoz těchto nádob proběhne až ve čtvrtek 20.4.2017, je opravdu nezbytné krabice před uložením do těchto kontejnerů rozložit či sešlapat!!! Buďte ohleduplní i ke svým sousedům, aby i oni mohli tyto kontejnery používat!!! 10.4.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Plán odpadového hospodářství (POH) města Hrádek nad Nisou se zpracovává za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje. 5.4.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Mezi lidmi je velký zájem o informaci, jakou kvalitu má voda ve vlastních zdrojích (studny, vrty), jen nebývá povědomí jak a kde takový rozbor zajistit. V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Konkrétní nabídky v příloze. 29.3.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje): Cena V+S pro rok 2017: Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3) Voda pitná (vodné): 43,46= 49,98 Kč s DPH Voda odkanalizovaná (stočné): 42,02= 48,32 Kč s DPH. Celkem cena vody: 85,48=s DPH 98,30Kč 5.1.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRM 19.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRVU 19.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 5.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme Vám termíny svozů "Motivačního programu" pro rok 2017 28.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku informujeme Vás o změně termínu zahájení provozu Městského kluziště od 5.12.2016 z technických důvodů.Děkujeme za pochopení 25.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Tím to žádáme občany Hrádku nad Nisou, aby do svých nádob na komunální odpad nenalévali vodu, která při mrazu zmrzne a tím odpad přimrzá ke stěnám nádob na komunální odpad. Při výsypu těchto nádob se zamrzlým obsahem, dochází k poškození, praskání nádob na komunální odpad, ale ani posádka vozu není technicky a časově vybavena na vytloukání odpadu z nádob. 21.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme, že "Sokolovna" Legionářská 269, Hrádek nad Nisou je již v provozu dle platného provozního řádu. 15.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku


 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou