Hrádek nad Nisou
 
  Archiv

Hrádek nad Nisou »

Město - Archiv »

 

Ochrana klimatu

 

Hrádek nad Nisou se zapojil do projektu na ochranu klimatu

Nový Bor a Hrádek nad Nisou jsou dvě města v Libereckém kraji, která se zapojila do projektu „Zvyšovaní povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností “. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, který rozděluje prostředky EHP fondů prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace. Hlavním realizátorem je nezisková organizace CI2, o. p. s., která projekt realizuje ve spolupráci s norským partnerem - TØI – Transportøkonomisk institut.


klima_hradek.png
Projekt se zabývá s možnými dopady klimatické změny na města Nový Bor a Nový Bor a Hrádek nad Nisou. Cílem je připravit pro každé město strategii, která napomůže se těmto změnám lépe přizpůsobit. Dalším cílem je zvýšit povědomí zástupců veřejné správy a veřejnosti obou měst o těchto otázkách. Proto se uskuteční anketa a osvětová akce pro veřejnost zaměřená, na klimatickou změnu a její možné dopady na město a jeho obyvatele.

Projekt je realizován v období 1. 9. 2014 – 28. 2. 2016. Jeho významnou součástí je přenos zkušeností norských měst se změnou klimatu. Ty berou podobné otázky velmi vážně.  Proto se v červnu 2015 uskutečnila týdenní studijní cesta do Norska, které se zúčastnili zástupci sedmi českých měst.  To by mohlo být inspirací pro jejich vlastní činnost. Na závěr projektu se uskuteční dvoudenní konference „Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“.
Informace o projektu naleznete na stránkách http://adaptace.ci2.co.cz/cs/o-projektu

Leták a anketa

Informační leták a anketa (1063 kB)

Akce pro veřejnost

V Hrádku nad Nisou se 21. 9. 2015 od 15:00 konal "kulatý stůl " na téma: "Město a adaptace na změnu klimatu". 23.9.2015
V den Dožínek (12. září 2015) během Ekodne pořádaným Společností pro Lužické Hory ve spolupráci s CI2, o. p. s. vyvrcholila v Hrádku nad Nisou osvětová akce pro veřejnost, jejímž cílem je informovat občany města včetně dětí o klimatických změnách, možných opatřeních na úrovni města a souvisejících otázkách. Akce měla několik rovin pro různé cílové skupiny. 14.9.2015
 
 
klima_loga.jpg
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 
 
            © 2000-2024 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading