Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Jak na odpady »

 

Home

 

O odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci

Cokoli děláme, produkuje to odpad. Produkce odpadu v celosvětovém množství je enormní a stále stoupá, a zdá se, že neexistuje síla (vůle), jak tento strmý růst zastavit nebo alespoň zpomalit.
Třídění odpadu není spásonosným řešením. Třídění odpadu má za primární cíl snížit negativní dopad produkce obalového průmyslu na tzv. životní prostředí a společnost jako takovou. Účelem třídění odpadu je vytřídit z komunálního odpadu ty složky, které je možné dále využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k dalšímu využití - tedy činnost ekonomická.
 
Recyklace je především obchod; vlastně to není nic jiného než proměna odpadu na nový materiál. Proto je potřeba odpad třídit s co největší přesností. A to my děláme tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných kontejnerů. Recyklovatelné druhy odpadů zabírají v kontejnerech na komunální odpad zbytečně místo a následně končí na skládkách. Přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat a znovu využít. Na těchto stránkách se dozvíte, kam jednotlivé složky komunálního odpadu můžete odevzdat, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

    kolobeh.jpg


Samo třídění odpadů a recyklace však není samospasná. Jediným spolehlivým způsobem, jak snižovat množství vyprodukovaného odpadu, je vzniku odpadu předcházet. Jenže žijeme v konzumní společnosti, která má ráda jistý komfort, na který je zvyklá. Milujeme pohodlí a rádi věříme tomu, co nám výrobci reklamou řeknou. Jsme velká kupní síla. Firmy, firmičky a nadnárodní korporace udělají vše pro to, aby nám prodaly to, co chceme (ve skutečnosti to, co nám chtějí prodat) pěkně zabalené, vyrobené v zemích s levnou pracovní silou.


odpady01.jpg   
 
 
 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading