Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Nařízení Města Hrádek nad Nisou

 

Nařízení Města Hrádek nad Nisou č. 2/2014

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2013 ze dne 10 července 2013, kterým byl vydán TRŽNÍ ŘÁD

 

Rada města Hrádek nad Nisou se na svém jednání dne 11. června 2014, usnesením č. 11/384/RM/14, rozhodla na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města:

Čl. 1
Předmět úpravy

Dosavadní příloha č. 1 Nařízení města Hrádek nad Nisou č. 1/2013 a příloha č. Nařízení č. 1/2014 se zrušuje a nahrazuje novou přílohou č. 1. 

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto nařízení zrušuje a nahrazuje Nařízení města Hrádek nad Nisou č. 1/2014.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 
Příloha č. 1 – Nařízení města Hrádek nad Nisou č. 1/2013, ve znění Nařízení města Hrádek nad Nisou č. 2/2014

SEZNAM TRŽNIC, TRŽIŠŤ A TRŽNÍCH MÍSTTržnice a tržiště

LOKALITA

KAPACITA

POZNÁMKA

č.

k.ú. pozemek p.č.

bližší vymezení / ulice

Počet / stánků

výměra (m2)

 

1.

k.ú. 647390; 1369/1

bývalé ČSAD

160

5 897

Soukromá tržnice

2.

k.ú. 647390; 64

Husova ulice

1 - 5

197

Soukromá tržnice

 

Tržiště na území města není.

 Tržní místa

LOKALITA

KAPACITA

POZNÁMKA

č.

k.ú.; pozemek p.č.

bližší vymezení / ulice

počet stánků

výměra (m2)

 

1.

k.ú. 647390; 31

Horní náměstí

1 – 15

 

1 514

 

Pouze se souhlasem města

2.

k.ú. 647390; 409/1,

387/2

Hasičská louka

1 – 15

 

4 825 + 2 869

Pouze se souhlasem města

3.

k.ú. 647390; 1208

Liberecká „U Barandova“

1

 

322

Soukromé

4.

k.ú. 647390; 51

Prostor za bývalým železářstvím a před drogerií na Horním náměstí

2

747

Pouze se souhlasem města

5.

k.ú. 647390; 484/1

Prostor za prodejnou drogerie a masa na Horním náměstí

1 – 5

1023

Pouze se souhlasem města

6.

k.ú. 647390; 744/2

Parkoviště u Sokolovny

1 – 3

420

Pouze se souhlasem města

7.

k.ú. 647390; 305, 306, 307, 308

Parkoviště u Lékárny na Horním náměstí

1 – 3

1279

Pouze se souhlasem města

 

Ostatní nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na tržních místech lze provozovat při splnění požadavků právních předpisů (včetně vyhlášky města o poplatku za užívání veřejného prostranství), se souhlasem vlastníka (správce) takového místa a po schválení Radou města Hrádek nad Nisou.

 

Předzahrádky a předsunutá prodejním místa

Předzahrádky předsunutá prodejní místa je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů (včetně vyhlášky města o poplatku za užívání veřejného prostranství) na celém území města Hrádek nad Nisou. Jsou li předzahrádky či předsunutá prodejní místa umístěny na veřejném prostranství či komunikaci, podléhá jejích umístění rozhodnutí správního orgánu, po předchozím souhlasu vlastníka (správce) takového místa.

 

Pojízdný prodej

Pojízdný prodej je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území města Hrádek nad Nisou a je nutné mít pravomocné rozhodnutí silničního dopravního úřadu (povolení o zvláštním užívání komunikace), nebo mít souhlas vlastníka (správce) pozemku i komunikace a dále dodržovat zejména vyhlášku města o poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení

Pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů pouze v souladu s Nařízením města Hrádek nad Nisou č. 1/2013.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou