Závěrečný účet města za rok 2016 (429 kB) 
Příloha 1_ dotace (144 kB) 
Příloha 2_majetek (352 kB) 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 (315 kB) 
Výkazy Fin 2_12, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu (2465 kB) 

Tento web používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.