Hrádek nad Nisou
 
   

Pečovatelská služba

 

Informace

V sídle organizace je možné získat mj. tyto informace:

 • podávání žádostí do domů s pečovatelskou službou
 • o možnosti pronájmu Klubu důchodců (doplňková činnost organizace)
 • o možnosti mandlování pro veřejnost (doplňková činnost organizace)

Kalendář akcí

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

Pečovatelská služba  je poskytována v Domě s pečovatelskou  službou v Hrádku nad Nisou v Nádražní ulici 700 (zde je umístěno středisko osobní hygieny, 17 bytů pro potřebné občany a zázemí pečovatelek) a   v Domě s pečovatelskou službou na  Žitavské ulici 670  (zde  je umístěno 15 bytů pro potřebné občany, prádelna, společenská místnost a sídlo organizace).  V obou domech s pečovatelskou službou je poskytována služba denně od 7:00 hod. do 19:00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Pečovatelská služba  mimo  DPS  je zajišťována  v době od  7:00 hod. do 15:00 hod.

Zásady:

Respektujeme:

 • Zachování důstojnosti při spolupráci s klientem 
 • Soukromí
 • Respektování svobodné volby klienta 

Dodržujeme:

 • Individuální přístup ke každému, podporujeme samostatnost a nezávislost na službě
 • Etický kodex
 • Respektování potřeb klienta 

Zaručujeme:

 • Kvalitní poskytování  služby odborně vyškoleným personálem
 • Mlčenlivost, jíž jsou vázáni pracovníci organizace 
 • Slušnost a neúplatnost při jednání s lidmi ( klienty)                      

Cílem služby je:

 • Aby  co nejvíce uživatelů naší služby  zůstalo ve svém domácím prostředí za pomoci využití našich služeb
 • Aby se v našem pobytovém zařízení cítili "jako doma" 
 • Pomáhat při zabezpečení  životních potřeb, udržení  soběstačnosti péče o svoji osobu , vést k samostnosti  při péči o svoji domácnost.
 • Prováděním společných  aktivit  pro uživatele  služby i seniory z města  prodlužovat  dlouhodobý aktivní život , k tomuto  je využíván Klub důchodců, který  služba provozuje.
 • Zajistit důstojné životní podmínky pro klienta.

Pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby platný od 1.1.2018
Provoz sociální služby pečovatelská služba je v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.
Pobytové odlehčovací služby jsou sociální služby poskytované osobám se sníženou soběstačností.
Pečovatelská služba dle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba terénní nebo ambulantní poskytovaná Osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku , chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech Osob a v zařízeních sociálních služeb.
Obědy jsou rozváženy automobilem PS v době od 11:30 do 15:00 hodin. Klient je upozorněn ve který čas v rozmezí cca 15 minut mu bude oběd dodáván. Během několika prvních návštěv pečovatelky je toto zcela upřesněno.
Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou
Byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou byty v domech zvláštního určení.
Žádost o poskytování pečovatelské služby - formulář

Internetové centrum

Pro naši cílovou skupinu občanů je ve spolupráci s o.p.s. Venkovský prostor otevřeno Internetové centrum. Internetové centrum je otevřeno Podělí, Úterý, Středa  a Pátek od 13:00 do 16:00 hod. Internetové centrum nabízí své služby v domě s pečovatelskou službou, Žitavská ul. 670, Hrádek nad Nisou.

Klub důchodců

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou také provozuje Klub důchodců na adrese Komenského 605, Hrádek nad Nisou. Zde se setkávají  senioři a občané se zdravotním postižením ve svých klubech, dále zde uskutečňují svá setkání různé zájmové spolky. Ke svým zkouškám má tyto prostory zapůjčeny Chrámový sbor a  divadelní spolek Vojan.

Pro veřejnost je Klub důchodců otevřen pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin. K dispozici je malá a velká zasedací místnost s čajovou kuchyňkou.

Poradenské služby

Občané v tíživé životní situaci, kteří potřebují  bezplatně, nezávisle a diskrétně  poradit, mohou využít  služby  Občanské poradny  Liberec, která sídlí na adrese Liberec 10 - Františkov , Švermova 32,  pracovní doba pondělí až čtvrtek , vždy od 10,00 hodin. Je možné si dohodnout i jiný termín  na telefonním čísle: 485 152 070, 776 331 112.

Senioři mohou využít telefonní linku: Senior telefon – tel.: 800 157 157 - bezplatná informační a poradenská linka pro seniory v oblastech sociálních, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (organizuje Život 90).

Zprávy

Dne 19.5.2019 se konala Zahradní slavnost. 20.5.2019
Dne 11.3.2019 pořádala Pečovatelská služba oslavu MDŽ. 19.3.2019
V uplynulém roce roce opět probíhal projekt Ježíškova vnoučata. 9.1.2019

Hrádek nad Nisou,
příspěvková organizace

sídlo:
Žitavská 670
Hrádek nad Nisou
463 34

ředitelka:
Mgr. Šárka Jeníčková

zástupce ředitelky: 
Alena Hrehová

telefon:
+420 482723708
+420 728133806

e-mail:
pshradek@volny.cz

úřední den:
St. 7:15 - 16:15 hod.

pokladna:
Po- Pá 8:00 - 14:00 hod.
tel.: +420 482723708

Poslání a cíle

Poslání

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou se snaží prostřednictvím svých služeb  pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením. Chceme, aby i přes nepříznivou sociální a zdravotní situaci mohli setrvávat ve svých domovech, a tak si zachovali vazby na své přirozené prostředí, a zároveň by byli v kontaktu se svými blízkými. Snažíme se o to, aby služba vedla k podpoře samostatného a nezávislého života, k aktivnímu využívání volného času  a  ke společným setkáváním.

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám  z celého území města Hrádku nad Nisou až po obec Rynoltice. Smluvně je dohodnuta možnost poskytnout službu i v obci Chotyně. Cílovou skupinou jsou senioři a občané se zdravotním postižením, kteří se mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci pro ztrátu  soběstačnosti, kdy nejsou schopni si zajistit své životní potřeby sami, nezvládnou péči o svoji domácnost a nemají kontakt s okolním prostředím, a tím ztrácejí velmi důležité interpersonální vazby. Předpokladem je, že tyto osoby nevyžadují od služby 24 hodinovou péči, jsou schopné se se službou domluvit na průběhu péče a svým onemocněním nebudou ohrožovat pracovníky služby, ani jejich okolí. Služba  může  být také poskytnuta rodinám, kde se  najednou narodily  tři a více dětí nebo opakovaně po sobě ( do dvou let ) se narodily najednou děti dvě. Službu je možné v průběhu roku poskytnout cca 80 uživateleům.

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou