Hrádek nad Nisou
 
   

Pečovatelská služba

 

Projekty

PS Hrádek nad Nisou
- nákup nízkoemisního vozidla
PS Hrádek and Nisou - nákup nízkoemisního vozidla (68 kB)

Informace

V sídle organizace je možné získat mj. tyto informace:

 • podávání žádostí do domů s pečovatelskou službou
 • o možnosti mandlování pro veřejnost (doplňková činnost organizace)

Kalendář akcí

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

Pečovatelská služba  je poskytována v Domě s pečovatelskou  službou v Hrádku nad Nisou v Nádražní ulici 700 (zde je umístěno středisko osobní hygieny, 17 bytů pro potřebné občany a zázemí pečovatelek) a   v Domě s pečovatelskou službou na  Žitavské ulici 670  (zde  je umístěno 15 bytů pro potřebné občany, prádelna, společenská místnost a sídlo organizace).  V obou domech s pečovatelskou službou je poskytována služba denně od 7:00 hod. do 19:00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Pečovatelská služba  mimo  DPS  je zajišťována po-pá  v době od  7:00 hod. do 15:30 hod.

Zásady:

Respektujeme:

 • Zachování důstojnosti při spolupráci s klientem 
 • Soukromí
 • Respektování svobodné volby klienta 

Dodržujeme:

 • Individuální přístup ke každému, podporujeme samostatnost a nezávislost na službě
 • Etický kodex
 • Respektování potřeb klienta 

Zaručujeme:

 • Kvalitní poskytování  služby odborně vyškoleným personálem
 • Mlčenlivost, jíž jsou vázáni pracovníci organizace 
 • Slušnost a neúplatnost při jednání s lidmi ( klienty)                      

Cílem služby je:

 • Aby  co nejvíce uživatelů naší služby  zůstalo ve svém domácím prostředí za pomoci využití našich služeb
 • Aby se v našem pobytovém zařízení cítili "jako doma" 
 • Pomáhat při zabezpečení  životních potřeb, udržení  soběstačnosti péče o svoji osobu , vést k samostatnosti  při péči o svoji domácnost.
 • Prováděním společných  aktivit  pro uživatele  služby i seniory z města  prodlužovat  dlouhodobý aktivní život , k tomuto  je využíván Klub důchodců, který  služba provozuje.
 • Zajistit důstojné životní podmínky pro klienta.

Pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby platný od 1.1.2024
Po dvouleté odmlce kvůli covidové situaci se opět konala dne 22.5.2022 Zahradní slavnost, kterou každoročně pořádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou. Tentokrát se slavnost konala ve venkovních prostorách Komunitního centra SENíIK.
Provoz sociální služby pečovatelská služba je každoročně finančně podpořen Libereckým krajem.
Pobytové odlehčovací služby jsou sociální služby poskytované osobám se sníženou soběstačností.
Pečovatelská služba dle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba terénní nebo ambulantní poskytovaná Osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku , chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech Osob a v zařízeních sociálních služeb.
Obědy jsou rozváženy automobilem PS v době od 11:30 do 15:00 hodin. Klient je upozorněn ve který čas v rozmezí cca 15 minut mu bude oběd dodáván. Během několika prvních návštěv pečovatelky je toto zcela upřesněno.
Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou
Byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou byty v domech zvláštního určení.
Žádost o poskytování pečovatelské služby - formulář

Internetové centrum

Klub důchodců

V současné době Komunitní centrum SENíK spravuje město Hrádek nad Nisou, konkrétně p.Jana Nývltová.

Poradenské služby

Občané v tíživé životní situaci, kteří potřebují  bezplatně, nezávisle a diskrétně  poradit, mohou využít  služby  Občanské poradny  Liberec, která sídlí na adrese Liberec 10 - Františkov , Švermova 32,  pracovní doba pondělí až čtvrtek , vždy od 10,00 hodin. Je možné si dohodnout i jiný termín  na telefonním čísle: 485 152 070, 776 331 112.

Senioři mohou využít telefonní linku: Senior telefon – tel.: 800 157 157 - bezplatná informační a poradenská linka pro seniory v oblastech sociálních, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (organizuje Život 90).

Zprávy

Pečovatelská služba slavila MDŽ 12.3.2024
Pečovatelská služba se opět přihlásila do projektu Ježíškova vnoučata 16.1.2024
Dne 12.12.2023 pořádala pečovatelská služba vánoční posezení seniorů. 19.12.2023

příspěvková organizace,

Hrádek nad Nisou

sídlo:
Žitavská 670
Hrádek nad Nisou
463 34

ředitelka:
Mgr. Šárka Kocianová

zástupce ředitelky: 
Martina Bergmanová

telefon:
+420 482723708
+420 728133806

e-mail:
pshradek@volny.cz

úřední den:
St. 7:15 - 16:15 hod.

pokladna:
Po- Pá 7:00 - 15:30 hod.
tel.: +420 482723708

provoz pečovatelské služby

denně 7-19h

Poslání a cíle

Poslání

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou se snaží prostřednictvím svých služeb  pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením. Chceme, aby i přes nepříznivou sociální a zdravotní situaci mohli setrvávat ve svých domovech, a tak si zachovali vazby na své přirozené prostředí, a zároveň by byli v kontaktu se svými blízkými. Snažíme se o to, aby služba vedla k podpoře samostatného a nezávislého života, k aktivnímu využívání volného času  a  ke společným setkáváním.

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám  z celého území města Hrádku nad Nisou a ze spádových oblastí. Cílovou skupinou jsou senioři a občané se zdravotním postižením, kteří se mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci pro ztrátu  soběstačnosti, kdy nejsou schopni si zajistit své životní potřeby sami, nezvládnou péči o svoji domácnost a nemají kontakt s okolním prostředím, a tím ztrácejí velmi důležité interpersonální vazby. Předpokladem je, že tyto osoby nevyžadují od služby 24 hodinovou péči, jsou schopné se se službou domluvit na průběhu péče a svým onemocněním nebudou ohrožovat pracovníky služby, ani jejich okolí. Služba  může  být také poskytnuta rodinám, kde se  najednou narodily  tři a více dětí nebo opakovaně po sobě ( do dvou let ) se narodily najednou děti dvě. Službu je možné v průběhu roku poskytnout cca 80 uživatelům.

 
 
            © 2000-2024 Město Hrádek nad Nisou