Nejstarší zmínky

Traduje se, aniž by pro to ale existoval písemný či archeologický důkaz, že již v 10. století vybudovali nad údolím Lužické Nisy slovanští obyvatelé z kmene Milčanů nevelkou osadu s názvem Gród (hrad).

11.-15. století

V období 11. a 12. století docházelo k častým změnám sfér vlivu díky sňatkům, darům za vojenskou spolupráci a různým výbojům.

16.- 19. století

Ve 2. polovině 16. století za královského rady a místokanceláře Jiřího Mehla ze Střelic došlo k velkému rozvoji panství.

20. století

Roku 1918 se naprostá většina obyvatel Hrádku hlásila dle jazyka k německé národnosti, úřední řečí byla němčina. Česká škola byla založena až roku 1925 pro rodiny dělníků přicházejících do továren.

Tento web používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.