Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor správní a sociální

 

Formuláře

Matrika
Formuláře k uzavření manželství, osobním dokladům, údajům z matriky a informačního systému obyvatel.

Radnice přízemí
Kanceláře:
 1, 8 - 10
Telefon: +420 482 411 425

Pracovníci

vedoucí odboru
referent odboru - přestupky
referent odboru - matrikářka
sociální pracovnice
referent odboru - volební agenda
refrent odboru - pracovnice podatelny

Informace

V příloze základní informace k uzavření sňatku a v další příloze termíny pro konání sňatků v roce 2017
Dluhové poradenství
Bezplatné dluhové poradenství poskytuje Člověk v tísni v Městské knihovně v Hrádku nad Nisou v prvním patře každé úterý 13.00 - 17.00 hodin. Kontakt: 778 409 667, e-mail: petra.baslova@clovekvtisni.cz
Občanské sdružení D.R.A.K.
Občanské sdružení D.R.A.K. zahájilo od října 2014 ambulantní formu poskytování sociálních služeb pro občany města Hrádku nad Nisou a okolí. Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi, pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Terénní forma služeb je poskytována po dohodě s klientem. Služba je poskytována zdarma. Potřebujete pomoc, radu či podporu? Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme nepříznivou situaci s Vaší pomocí změnit. Najdete nás v budově Brány Trojzemí – naproti Informačnímu centru každý týden ve čtvrtek 9:00 - 12:00 hodin. kontakt: Michaela Kolářová tel.: 725 775 909 e-mail: kolarova@sdruzenidrak.org
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou, pro své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo v multifunkčním centru Brána Trojzemí, Horní náměstí 71 – v přízemí budovy. Schůzky se sociálním pracovníkem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. se konají vždy jednou za 2 měsíce, třetí středu v měsíci, v době od 08:30 do 10:30 hod. a je vhodné se domluvit předem a to přímo v Bráně Trojzemí, telefonicky, nebo e-mailem. Jednání také může probíhat v rodině uživatele.
Standardy sociálně-právní ochrany dětí
Odbor správní a sociální vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Tento dokument popisuje zákonem stanovené standardy kvality a v tištěné formě je dostupný veřejnosti u vedoucí správního a sociálního odboru Městského úřadu Hrádek nad Nisou.
Untitled 1

Odkazy

informace o službě Czech point
sbírka probíhá od 10.10.2014, pokladnička č. 1 je umístěna na benzinové pumpě Euro Oil, Liberecká 732, Hrádek nad Nisou, a pokladnička č. 2 je umístěna v Pasta Pizza, Dolní náměstí 35, Hrádek nad Nisou.
sbírka probíhá, pokladnička je umístěna v prodejně KIK textil a Non-Food, spol. s.r.o., Sokolská 756, Hrádek nad Nisou
Příručku vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí

Tým pro oběti trestných činů v Liberci zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“. Jedná se o podrobný, stručný a výstižný adresář služeb, jež jsou poskytované této cílové skupině. Vzhledem k jednoduchému členění služeb/potřeb obětí i konkrétní specifikaci cílových skupin, kterým jsou jednotlivé služby určeny, lze během okamžiku najít vhodnou službu pro konkrétní oběť trestného činu. Tento manuál využívají jako rozcestník organizace zastoupené v Týmu pro oběti při zprostředkování návazných služeb. Snadno použitelný a přínosný může být i pro laickou veřejnost, ale také pro oběti samotné. Všem spolupracujícím organizacím, které se na tvorbě Manuálu podílely, náleží velký dík. Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading