Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor investic a správy majetku

 

Zprávy

Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.5 až 7 + žádost o byt 11.12.2017
Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.1 až 4 + žádost o byt 11.12.2017
Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště od 4.12.2017. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 29.11.2017
dovolujeme si Vás informovat o plánované nedostupnosti poskytovaných služeb v lokalitě Hrádek nad Nisou, ke které dojde dne 31.10.2017 od 10:00 do 16:00 hodin. V uvedeném čase bude docházet k výpadkům námi poskytovaných služeb. Důvodem jsou plánované práce na páteřní trase. Za dočasnou nedostupnost poskytovaných služeb se velice omlouváme a děkujeme za pochopení. V případě zjištění jakéhokoliv problému po čase předpokládaného ukončení prací nebo dotazů, nás neprodleně kontaktujte. ADV Computers s.r.o. tel: 480 000 000 nebo 776 200 006 27.10.2017
Město hrádek nad Nisou vydává k 1.1.2018 Závazný pokyn Města Hrádek nad Nisou a stanovuje tímto způsob příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře Provozovna Hrádek nad Nisou v ulici Žitavská 689, bezplatně, nebo za úplatu. 27.10.2017

Dokumenty

Dopravně inženýrké opatření
U koupaliště čp.743- sportovní areál Northpoint - sezóna 2017/2018
Legionářská čp. 269, Hrádek nad Nisou |
Komenského čp.605, Hrádek nad Nisou | stav od 05/2016
ADM - akční dokument města (včetně dřívějších dokumentů)
o stanovení způsobu příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře v ulici Žitavská 689
SRD - strategický rozvojový dokument města
Dokument byl zpracován dle požadavku MMR, pro účely zpracování cenové mapy nájmu v Hrádku nad Nisou
Směrnice odboru

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou.
Fondy rozvoje

Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlašované programy Fondu rozvoje města
Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlášované programy Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
Ceníky odboru

Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2017/2018
Ceník pro využití sokolovny
Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2016/2017
ZRUŠEN - Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2015/2016
Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu
Pronájem pozemků
Hrobová místa
Provozní řády

Sokolovna
provozní řád

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 39, 40, 42, 46
Telefon: +420 482 411 465 Telefon:+420 482 411 460

Pracovníci

Investiční úsek
řízení investičního úseku, referent odboru - investice
referentka odboru - investice
referent odboru - investice
technik odboru - komunikace, zeleň, technik BSP a CO


Majetkový úsek
řízení majetkového úseku, referentka odboru - byty a nebyt. prostory
referentka odboru - věcná břemena, lesní hospodářství, hroby
referentka odboru - pozemky (prodej a pronájem)
referentka odboru - odpady,FRM, FRVU, pojištění majetku města
referentka odboru - veřejné osvětlení, zábory veřejného prostranství, vodní hospodářství, vyjádření ke stavebním záměrům, správa kamerového systému
referentka odboru Odboru investic a správy majetku byty, nebyty
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Motivační program pro třídění komunálního odpadu

Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc únor 2018 ze dne 5.3.2018 9.3.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc leden 2018 ze dne 5.2.2018 19.2.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc prosinec 2017 ze dne 8.1.2018 16.1.2018
Svozy budou probíhat každé první pondělí v měsíci od 9:00 hod 14.12.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc listopad 2017 ze dne 4.12.2017 7.12.2017

 

  

Informační leták (112 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou