Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor investic a správy majetku

 

Zprávy

Mezi lidmi je velký zájem o informaci, jakou kvalitu má voda ve vlastních zdrojích (studny, vrty), jen nebývá povědomí jak a kde takový rozbor zajistit. V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Konkrétní nabídky v příloze. 29.3.2017
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje): Cena V+S pro rok 2017: Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3) Voda pitná (vodné): 43,46= 49,98 Kč s DPH Voda odkanalizovaná (stočné): 42,02= 48,32 Kč s DPH. Celkem cena vody: 85,48=s DPH 98,30Kč 5.1.2017
Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRVU 19.12.2016
Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRM 19.12.2016
Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 5.12.2016

Dokumenty

U koupaliště čp.743- sportovní areál Northpoint stav k 20.12.2016
Legionářská čp. 269, Hrádek nad Nisou - Stav k 26.1.2017
Komenského čp.605, Hrádek nad Nisou
Dokument byl zpracován dle požadavku MMR, pro účely zpracování cenové mapy nájmu v Hrádku nad Nisou
Směrnice odboru

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou.
Fondy rozvoje

Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlašované programy Fondu rozvoje města
Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlášované programy Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
Ceníky odboru

Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2016/2017
Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2015/2016
Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu
Pronájem pozemků
Hrobová místa
Provozní řády

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 39, 40, 42, 46
Telefon: +420 482 411 465 Telefon:+420 482 411 460

Pracovníci

Investiční úsek
řízení investičního úseku, referent odboru - investice
referentka odboru - investice
referent odboru - investice
technik odboru - komunikace, zeleň, technik BSP a CO


Majetkový úsek
řízení majetkového úseku, referentka odboru - byty a nebyt. prostory
referentka odboru - věcná břemena, lesní hospodářství, hroby
referentka odboru - pozemky (prodej a pronájem)
referentka odboru - odpady,FRM, FRVU, pojištění majetku města
referentka odboru - veřejné osvětlení, zábory veřejného prostranství, vodní hospodářství, vyjádření ke stavebním záměrům, správa kamerového systému
referentka odboru Odboru investic a správy majetku byty, nebyty
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Motivační program pro třídění komunálního odpadu

Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc únor 2017 ze dne 6.3.2017 20.3.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc leden 2017 ze dne 6.2.2017 20.2.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc prosinec 2016 ze dne 2.1.2017 3.1.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc listopad 2016 ze dne 5.11.2016 7.12.2016
Termíny svozů pytlů s čárovými kódy na rok 2017 28.11.2016

 

  

Informační leták (112 kB)
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading