Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor investic a správy majetku

 

Zprávy

Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,který se uskuteční v sobotu 10. června 2017. sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označených stanovištích(info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS s.r.o. Přijímány budou následující druhy odpadů : - Léky všeho druhu včetně mastí - Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Nádoby musí být označeny !!! - Zbytky starých barev, obaly od barev - Televize, ledničky,zářivky, drobné elektrospotřebiče 5.6.2017
Při kontrole nádob na tříděný odpad v lokalitě Starý Dvůr (viz foto), bylo zjištěno, že krátce po svozu byly uloženy do kontejnerů na papír velké krabice v malém množství, které kompletně zaplnili tři kontejnery stojící na tomto stanovišti. Další svoz těchto nádob proběhne až ve čtvrtek 20.4.2017, je opravdu nezbytné krabice před uložením do těchto kontejnerů rozložit či sešlapat!!! Buďte ohleduplní i ke svým sousedům, aby i oni mohli tyto kontejnery používat!!! 10.4.2017
Plán odpadového hospodářství (POH) města Hrádek nad Nisou se zpracovává za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje. 5.4.2017
Mezi lidmi je velký zájem o informaci, jakou kvalitu má voda ve vlastních zdrojích (studny, vrty), jen nebývá povědomí jak a kde takový rozbor zajistit. V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Konkrétní nabídky v příloze. 29.3.2017
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje): Cena V+S pro rok 2017: Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3) Voda pitná (vodné): 43,46= 49,98 Kč s DPH Voda odkanalizovaná (stočné): 42,02= 48,32 Kč s DPH. Celkem cena vody: 85,48=s DPH 98,30Kč 5.1.2017

Dokumenty

Dopravně inženýrké opatření
Komenského čp.605, Hrádek nad Nisou
U koupaliště čp.743- sportovní areál Northpoint stav k 20.12.2016
Legionářská čp. 269, Hrádek nad Nisou - Stav k 26.1.2017
ADM - akční dokument města
SRD - strategický rozvojový dokument města
Dokument byl zpracován dle požadavku MMR, pro účely zpracování cenové mapy nájmu v Hrádku nad Nisou
Směrnice odboru

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou.
Fondy rozvoje

Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlašované programy Fondu rozvoje města
Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlášované programy Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
Ceníky odboru

Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2016/2017
Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2015/2016
Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu
Pronájem pozemků
Hrobová místa
Provozní řády

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 39, 40, 42, 46
Telefon: +420 482 411 465 Telefon:+420 482 411 460

Pracovníci

Investiční úsek
řízení investičního úseku, referent odboru - investice
referentka odboru - investice
referent odboru - investice
technik odboru - komunikace, zeleň, technik BSP a CO


Majetkový úsek
řízení majetkového úseku, referentka odboru - byty a nebyt. prostory
referentka odboru - věcná břemena, lesní hospodářství, hroby
referentka odboru - pozemky (prodej a pronájem)
referentka odboru - odpady,FRM, FRVU, pojištění majetku města
referentka odboru - veřejné osvětlení, zábory veřejného prostranství, vodní hospodářství, vyjádření ke stavebním záměrům, správa kamerového systému
referentka odboru Odboru investic a správy majetku byty, nebyty
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Motivační program pro třídění komunálního odpadu

Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc srpen 2017 ze dne 4.9.2017 7.9.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc červenec 2017 ze dne 7.8.2017 9.8.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc červen 2017 ze dne 3.7.2017 10.7.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc květen 2017 ze dne 5.6.2017 13.6.2017
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc duben 2017 ze dne 15.5.2017 16.5.2017

 

  

Informační leták (112 kB)
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading