Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor investic a správy majetku

 

Zprávy

Informace pro vlastníky příhraničních nemovitostí 4.10.2018
Vážení občané, na silnici I/35 vedoucí kolem města, bude v termínu do 04.10 2018 do 31.10. 2018 probíhat „velká a částečná uzavírka“. Uzavírku a opravy komunikace realizuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kdy dojde k částečné uzavírce silnice řízenou semafory č.I/35 v Hrádku nad Nisou v úseku od křiž. se silnicí I/35 J po okružní křižovatku sil. I/35 L, III/27110 a III/2719 ul.Oldřichovská včetně. Městem povede částečně i objízdná trasa a dojde ke zvýšenému dopravnímu pohybu .Více informací můžete také nalézt v příloze k této zprávě – dopravně inženýrské opatření (DIO). 2.10.2018
Dne 23.6.2018 Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu uvedených v příloze dle přiloženého časového harmonogramu. 18.6.2018
V roce 2018 bude probíhat v katastru obce Hrádek nad Nisou společné přezkoušení hraničních znaků státních hranic. Práce budou provádět pracovníci Zeměměřičského úřadu Praha v souladu se zákonem o státních hranicích, podle kterého budou v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na pozemky nacházející se podél státních hranic s Polskou republikou 29.5.2018
Na základě probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny“, sdělujeme, že provedení stavby bude realizováno od 1.5.2018 . Z uvedených důvodů je možné využívat areál sokolovny do 30.4.2018. 29.3.2018

Dokumenty

Dopravně inženýrké opatření
U koupaliště čp.743- sportovní areál Northpoint - sezóna 2017/2018
Legionářská čp. 269, Hrádek nad Nisou |
Komenského čp.605, Hrádek nad Nisou | stav od 05/2016
ADM - akční dokument města (včetně dřívějších dokumentů)
o stanovení způsobu příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře v ulici Žitavská 689
SRD - strategický rozvojový dokument města
Dokument byl zpracován dle požadavku MMR, pro účely zpracování cenové mapy nájmu v Hrádku nad Nisou
Směrnice odboru

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou.
Fondy rozvoje

Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlašované programy Fondu rozvoje města
Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlášované programy Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
Ceníky odboru

Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2017/2018
Ceník pro využití sokolovny
Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2016/2017
ZRUŠEN - Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2015/2016
Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu
Pronájem pozemků
Hrobová místa
Provozní řády

Sokolovna
provozní řád

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 39, 40, 42, 46
Telefon: +420 482 411 465 Telefon:+420 482 411 460

Pracovníci

Investiční úsek
řízení investičního úseku, referent odboru - investice

referent odboru - investice
referentka odboru - investice
referent odboru - investice
technik odboru - komunikace, zeleň, technik BSP a CO


Majetkový úsek
řízení majetkového úseku, referentka odboru - byty a nebyt. prostory

referentka odboru - věcná břemena, lesní hospodářství, hroby
referentka odboru - pozemky (prodej a pronájem)
referentka odboru - odpady,FRM, FRVU, pojištění majetku města
referentka odboru - veřejné osvětlení, zábory veřejného prostranství, vodní hospodářství, vyjádření ke stavebním záměrům, správa kamerového systému
referentka odboru - investice MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Motivační program pro třídění komunálního odpadu

Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc říjen 2018 ze dne 1.11.2018. Špatně vytříděné pytle s plasty variabilní symboly: 0134006166, 01344624, 0134006903, 0134006325, 0134007629, 0134005860, 0134006166. 7.11.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc září 2018 ze dne 1.10.2018 2.10.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc srpen 2018 ze dne 3.9.2018 5.9.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc červenec 2018 ze dne 6.8.2018 8.8.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc červen 2018 ze dne 16.7.2018 16.7.2018

 

  

Informační leták (112 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou